Slimme stenen_Elsbeth Quispel

Slimme stenen: buigen of barsten

Hoe zorgen we dat stenen meebewegen op de vraag van vandaag en morgen? Kunnen we buigen om barsten te voorkomen?

Meer dan ooit is vastgoed faciliterend aan hoe mensen leven, werken en winkelen. Dat betekent dat van het vastgoed, of dit nu een woning, een winkel, een overnachtingsplek of een kantoor is, wordt gevraagd mee te bewegen op trends die van invloed zijn op hoe mensen hun leven inrichten. Van jonge mensen die klein wonen met een sociaal leven dat zich voornamelijk buitenshuis voltrekt tot ouderen die de levendigheid van de stad opzoeken terwijl ze kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod binnen handbereik hebben, Young Professionals die werklocaties willen waar dynamiek is, goed bereikbaar met alle denkbare vormen van vervoer met services en faciliteiten die aansluiten op de lifestyle en toeristen die geen overnachtingsplek willen maar een ´beleving´. Hoe gaan we als vastgoedsector daarmee om?

Vooravond technologische revolutie

We staan aan de vooravond van een technologische revolutie die een fundamentele verandering teweeg brengt op onze manier van leven, werken en hoe we met elkaar omgaan. De versnelling van innovatie en het tempo van disruptie zijn moeilijk te voorspellen maar dat het ook binnen de vastgoedmarkt grote impact gaat hebben is evident. De mogelijkheden die ontstaan door mobiele apparaten met enorme processing power, opslag capaciteit en toegang tot kennis van miljarden mensen is ongekend. Helemaal in combinatie met artifical intelligence, robotics, Internet of Things, zelfrijdende elektrische auto´s, 3-D printing, bio- en nanotechnologie, materiaal wetenschap en energie opslag. De scheiding tussen fysieke, digitale en biologische domeinen vervaagt en de impact transformeert complete productiesystemen, management en governance, óók voor de bebouwde omgeving. Er ontstaan nieuwe technologieën die op totaal nieuwe manieren behoeften bevredigen. De toegang tot wereldwijde digitale platforms voor onderzoek, ontwikkeling, marketing, sales en distributie verbetert de kwaliteit, snelheid en prijs van diensten en producten significant. Dit zorgt voor een radicale verandering in de manier waarop producten en diensten aangeboden en geleverd worden. En het wordt allemaal toegankelijk voor een steeds breder publiek alleen al vanwege de betaalbaarheid ervan. Of het nu gaat om winkelen, parkeren, reizen of werken.

Solide maar buigzaam

In commercieel vastgoed – waar we lang hebben kunnen vasthouden aan geijkte uitgangspunten – tekenen de wensen tot flexibiliteit, individualiteit en een lagere afhankelijkheid van anderen zich steeds scherper af. Gezondheid, welzijn en demografische ontwikkelingen zijn hierin hete hangijzers. Alleen al het gegeven dat we steeds ouder worden, steeds langer zelfstandig willen zijn en steeds individualistischer worden, heeft zijn weerslag op eisen die gesteld worden aan vastgoed. En dat is niet zo gek: we spenderen immers 90 procent van onze tijd binnen.
Omdat stenen nu eenmaal niet buigen, is vooral de druk op flexibiliteit een uitdaging voor de sector. Sectoren raken vermengd, de scheidslijnen vervagen: het gebruik van kantoren wordt publieker, met ook andere werkplekken dan een standaard bureau, en hotels zijn opener dan voorheen door openbare faciliteiten zoals horeca. Werk, ontspanning en wonen schuiven steeds meer naar elkaar toe. Hoe faciliteren we de vraag in de markt als de wereld zo snel verandert? Op korte termijn gaat dat vooral over betrokkenheid: geef als eigenaar alle stakeholders inbreng en buig je naar de wensen van je huurders om ze aan je te binden. Ga mee in de innovatie binnen de vastgoedmarkt met een vraag gestuurde benadering: wat zijn de behoeften van de klant (gebruiker) en hoe kun je daar als vastgoedeigenaar, beheerder en adviseur in voorzien? Communicatie en empathie, lange tijd als softe factoren beschouwd in onze business, zijn hierin essentieel. Aan de rationele kant gaat dit over het efficiënt en effectief toepassen van data. Big data, de term waarmee grote aantallen gegevens worden aangeduid die niet door huidige systemen kunnen worden verwerkt, zijn straks wereldwijd richtinggevend. Vastgoed leent zich bij uitstek voor de toepassing hiervan. Wat weten we eigenlijk van een gebouw en de gebruikers? Hoe brengen we precies de behoeftes van de huurders in kaart en bepalen we of het object de vraag faciliteert? Het is een kwestie van verzamelen en analyseren van gigantische hoeveelheden informatie, waarvoor de technologische mogelijkheden vandaag al bestaan. Dat is de basis om optimaal in klantbehoeften te voorzien: welke gebruikstrends en –gewoonten zien we? Is de huidige huisvesting nog passend wat betreft metrage, voorzieningen, bereikbaarheid nu en in de nabije toekomst? Faciliteert het op de meest effectieve manier het primaire bedrijfsproces van de gebruikers? En draagt het in voldoende mate bij aan de ambities en doelen van de gebruikers?
En natuurlijk is technologie in zichzelf een antwoord op meebewegen met de wensen en behoeften van gebruikers: het boeken van een werkplek of vergaderruimte, het regelen van een lunch, het bestellen van je favoriete koffie, gebruik van een (te delen) auto of fiets. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van bestaande diensten die digitaal, met gebruik van apps, worden aangeboden. Binnen afzienbare tijd is het de norm. Maar wat nu nieuwe technologie is kan ook snel weer worden vervangen door weer nieuwe innovaties. We kunnen er niet omheen, het is voor onze sector buigen of barsten!

Technologie als add-on

‘Mensen die bang zijn voor de toekomst schatten het heden te hoog in’, zegt wetenschapper Pattie Maes, die de menselijke relatie met digitale technologie verandert. ‘Techniek kan de wereld beter maken, dus we moeten deze zo inzetten dat we er ook op sociaal vlak door versterkt worden.’ Techniek komt steeds dichterbij ons: van een computer op een tafel via de devices die we meenemen tot de telefoons die we dag en nacht bij ons dragen. Als we techniek zo kunnen maken dat ‘echt contact’ niet verloren gaat – want nu kruipen we vaker in een schermpje dan interactie met elkaar te hebben – kunnen we er grote voordelen mee behalen. Misschien komt de markt onder druk te staan als de techniek ons inhaalt net wanneer een object is aangepast. We moeten goed naar gebieden blijven kijken: welke ingrediënten zijn nodig om er een succes van te maken? Lef en creativiteit zullen altijd onmisbaar zijn in onze branche: een typisch menselijke inbreng.

Elsbeth Quispel analyseert als Head of Strategic Consultancy & Sustainability trends en ontwikkelingen in demografie en leefstijl voor Cushman & Wakefield. Haar team vertaalt trends naar kansen voor vastgoedeigenaren en beleggers. Ze is verantwoordelijk voor een omvangrijk Big Data-project, dat gericht is op optimaal gebruik van kwalitatief hoogwaardige data ten behoeve van toekomstgericht advies en het vergroten van de transparantie in de sector. De recent benoemde twaalf data-analisten binnen de verschillende service lines van Cushman & Wakefield zijn allen op verschillende manieren betrokken bij de initiatieven van het team van Elsbeth.

Bron: ©Vastgoedmarkt


Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!